Rímskokatolícka farnosť Nižná Myšľa

Stránka farnosti je dostupná na novej adrese:

niznamysla.fara.sk